vga(4): Fix truncation of 64-bit addresses.
[dragonfly.git] / sys / dev / video / fb / vga.c
CommitLineData
984263bc
MD
1/*-
2 * Copyright (c) 1999 Kazutaka YOKOTA <yokota@zodiac.mech.utsunomiya-u.ac.jp>
3