drm/ttm: Remove sf_buf usage
[dragonfly.git] / sys / dev / disk / nata / nataraid / Makefile
1 .PATH:  ${.CURDIR}/../../../../dev/disk/nata
2
3 KMOD=   nataraid
4 SRCS=   ata-raid.c
5 SRCS+=  opt_ata.h ata_if.h device_if.h bus_if.h pci_if.h
6
7 .include <bsd.kmod.mk>