Put in remaining pages and wiki contents.
[ikiwiki.git] / docs / faq / FAQ-Norwegian.mdwn
1     \r
2     Note: This page is in parts outdated.\r
3 \r
4 \r
5 <<TableOfContents>>\r
6 \r
7 # Om FAQen \r
8 \r
9 Du kan finne den origniale FAQen på den offisielle DragonFly websiden (http://www.dragonflybsd.org/main/FAQ.cgi).\r
10 I tillegg ligger det oversettelser til flere språk på wikien. Lenker til disse finner du på den  engelsk FAQen.\r
11 \r
12 # Er DragonFly klar for produksjonsmiljøer? \r
13 \r
14 Ja, det blir allerede brukt av flere personer i produksjonsmiljøer. DragonFly er generelt sett stabilt og hurtig.\r
15 FreeBSD ports blir fortsatt brukt til tredjepartsprogramvare, og det kan være problemer å få noen av disse til å bygge.\r
16 Det er anbefalt at du følger med på de forskjellige forumene som finnes så du kan holde deg oppdatert med nye fikser og problemer som kan oppstå.\r
17 Ta en kikk på forumsidene (http://www.dragonflybsd.org/main/forums.cgi) for å finne ut hvordan du får tilgang til disse.\r
18 Det finnes et aktivt miljø som sørger for at ting fungerer optimalt til en hver tid.\r
19 Som i alle andre open source-prosjekter er det mye større sannsynlighet for at et problem blir tatt hånd om hvis du rapporterer det.\r
20 \r
21 # Hva er målene for kommende utgivelser? \r
22 \r
23 Userland threading og et nytt pakkehåndteringssystem, sammen med fjerning av multiprosesseringslåsen (også kjent som "the Big Giant Lock") arvet fra Freebsd-4. I tillegg planlegger vi å iverksette asynkront systemopprop messaging, og en threaded VFS.\r
24 \r
25 For Dragonfly-nyheter og -begivenheter hold et øye på Matthew Dillons diary (http://www.dragonflybsd.org/status/diary.cgi), DragonFly BSD Logg (http://www.shiningsilence.com/dbsdlog/), DFWiki, og DragonFly mail- lister/newsgroups (http://www.dragonflybsd.org/main/forums.cgi).\r
26 \r
27 # Finnes det en gren rettet mot stabiltet som FreeBSDs -STABLE? \r
28 \r
29 Not yet. We intend to emplace most major features on our goals list before we start branching. We do not yet have the development resources required to maintain multiple branches. However, we do have a "DragonFly_Stable" tag which users can synchronize to instead of HEAD. It is just a floating tag indicating a 'reasonably stable point' in development i.e. where the buildworld / buildrelease / buildkernel sequence is likely to work and not producing something that is unusable or too buggy. Keep in mind that "DragonFly_Stable" is a just another tag, so it's not like *BSD's -STABLE. You can use this cvsup config file (http://www.dragonflybsd.org/main/dragonfly-preview-supfile) obtaining source tagged "DragonFly_Stable" via cvsup.\r
30 \r
31 # Jeg får søppel på skjermen når jeg starter opp, eller jeg klarer ikke å pause den første boot menyen. \r
32 \r
33 DragonFly, when booting, outputs to both video and serial ports. If the booting computer has a 'noisy' serial device connected, it may read data from it during the boot process. Serial console activation during boot can be disabled by creating the file /boot.config with the contents: '-V'\r
34 \r
35 # Jeg kan ikke installere XFree86-4-porten, den går i en uendelig loop. \r
36 \r
37 Make sure you have the dfports override for XFree86-4-libraries on your DragonFly machine, and install that individual port. The XFree86-4 metaport should install correctly after that. Or, install the package as root: 'pkg_add -r XFree86'. Using 'pkg_add -r packagename' may often work if a port fails to build.\r
38 \r
39 # Hvordan kan jeg redusere byggetiden? \r
40 \r
41 You can use make quickworld instead of make buildworld. This reuses existing tools on disk and speeds this step up considerably. For the kernel there is a similar quickkernel target.\r
42 \r
43 # Men make quickworld/quickkernel mislykkes! \r
44 \r
45 Prøv `make buildworld` eller `make buildkernel` i stedet.\r
46 \r
47 # Hva vil bli brukt for å håndtere tredjepartsprogramvare? (som ports, RPM, apt-get, e.l.) \r
48 \r
49 Currently, DragonFly uses the existing ports system from FreeBSD4, with local overrides specific to DragonFly located in dfports (default location /usr/dfports). dfports works the same as ports - you can keep it up to date using cvsup. Eventually, DragonFly will have a homegrown port system, using the VFS mechanisms that are as of this writing not complete yet. For more information, check the existing packaging description (http://www.dragonflybsd.org/goals/packages.cgi).\r
50 \r
51 # Hvilke arkitekturer støtter DragonFly? \r
52 \r
53 DragonFly is currently targeted at the x86 line of processors; it should work on 386 and up, though a 386 is certainly not recommended. Work is also being done on support for the new 64-bit processors from AMD. There are currently no plans for support of other processor types. However, support for Sparc or PowerPC or other systems is possible in the future. If you plan to submit code to the DragonFly project, please keep this in mind.\r
54 \r
55 # Hvordan kan jeg hjelpe til? \r
56 \r
57 Pick a topic that you enjoy and start working. Check the team page (http://www.dragonflybsd.org/about/team.cgi) to see if there are others interested in your topic, or ask around in the appropriate forum (http://www.dragonflybsd.org/main/forums.cgi). You can download the source (http://www.dragonflybsd.org/main/download.cgi) to the operating system and to the official site, and send patches in unified diff format (diff -uN) to 'submit at dragonflybsd.org' for review. Subscribe to that same submit mailing list/newsgroup (http://www.dragonflybsd.org/main/forums.cgi) to see feedback on your patches, and to find if they have been accepted or rejected. In addition, you can update the DragonFly Wiki (http://wiki.dragonflybsd.org).\r
58 \r
59 Note that you do not have to be a programmer in order to help. Evangelizing DragonFly and testing it on a variety of hardware, and reporting results can help a great deal. Try new features and report to the forums on your experiences.  Cleaning up /etc/rc.d only requires shell script experience, for instance, and there's always a need for better documentation.\r
60 \r
61 # Vil DragonFly bruke et dynamisk /dev filsystem, ala devfs? \r
62 \r
63 Planen er å beholde den eksisterende filsystemmodellen, men å fjerne behovet for minor/major numberering. Det er mulig at det blir en 'devd' prosses for å håndtere dynamisk hardware. Det er andre funksjoner som er viktigre enn dette før øyeblikket.\r
64 \r
65 # Hva er statusen på journaling fs / bakgrunns-fsck? Vi kan ikke vente... \r
66 \r
67 Matthew Dillon jobber med å få journaling på plass, les denne posten for mer info:\r
68 http://leaf.dragonflybsd.org/mailarchive/kernel/2004-12/msg00133.html\r
69 \r
70 Eventuelt, les gjennom hele diskusjonen:\r
71 http://leaf.dragonflybsd.org/mailarchive/kernel/2004-12/msg00105.html\r
72 \r
73 DragonFly vil ikke ha background fsck.\r
74 \r
75 # Vil DragonFly bruke (sett inn navn her)-teknologien? \r
76 \r
77 Både ja og nei. Teknologiene må passe til den eksisterende planen som er beskrevet på websiden til prosjektet (http://www.dragonflybsd.org/goals/), og det er nok av problemer som må taes hånd av før 'ikke-så-viktige' prosjekter kan gjøres. Men, hvis du er villig til å arbeide på et prosjekt så kan det fortsatt gjøres. Forumene er en bra plass til å få tilbakemeldinger og finne andre mennesker som muligens er interessert i prosjektet ditt. Team-siden (http://www.dragonflybsd.org/about/team.cgi) er også en god plass å sjekke.\r
78 \r
79 # Hva er det korrekte på operativsystemet?  \r
80 \r
81 Operativsystemet er en BSD-variant, kalt "DragonFly". (Ja, det skal være stor F, som egentlig ikke er korrekt engelsk).\r
82 \r
83 # Mplayer-porten kan ikke bygges. \r
84 \r
85 Kopier (last ned) http://leaf.dragonflybsd.org/~joerg/mplayer.tgz til /usr/ports/multimedia og pakk ut filen. Gå tilbake til /usr/ports/multimedia/mplayer og kompiler med 'make install'. \r