Replace illegal characters from man pages
authorJohn Marino <draco@marino.st>
Fri, 7 Aug 2015 12:18:07 +0000 (14:18 +0200)
committerJohn Marino <draco@marino.st>
Fri, 7 Aug 2015 12:20:36 +0000 (14:20 +0200)
contrib/groff/contrib/mm/groff_mm.man
contrib/groff/contrib/mm/groff_mmse.man
contrib/groff/contrib/mm/mmroff.man
gnu/usr.bin/groff/tmac/fr.ISO8859-1

index 863735b..8150ddc 100644 (file)
@@ -3455,7 +3455,7 @@ then assigns the argument to the string variable
 .
 .SH AUTHOR
 .
-Jörgen Hägg, Lund, Sweden <jh@axis.se>.
+J\[:o]rgen H\[:a]gg, Lund, Sweden <jh@axis.se>.
 .
 .
 .SH FILES
index 812a6af..da7f9cb 100644 (file)
@@ -19,7 +19,7 @@ the original English.
 ..
 .
 .\"
-.\" Skrivet av Jörgen Hägg, Lund, Sverige
+.\" Skrivet av J\[:o]rgen H\[:a]gg, Lund, Sverige
 .\"
 .
 .mso sv.tmac
@@ -29,7 +29,7 @@ the original English.
 .
 .SH NAMN
 .
-groff_mmse \- svenska mm makro för groff
+groff_mmse \- svenska mm makro f\[:o]r groff
 .
 .
 .SH SYNTAX
@@ -47,40 +47,40 @@ groff_mmse \- svenska mm makro f
 .SH BESKRIVNING
 .
 .B m@TMAC_M_PREFIX@mse
-är en svensk variant av
+\[:a]r en svensk variant av
 .BR m@TMAC_M_PREFIX@m .
-Alla texter är översatta.
-En A4 sida får text som är 13\~cm bred,
-3.5\~cm indragning samt är 28.5\~cm hög.
-Det finns stöd för brevuppställning enligt svensk standard
-för vänster och högerjusterad text.
+Alla texter \[:a]r \[:o]versatta.
+En A4 sida f\[oa]r text som \[:a]r 13\~cm bred,
+3.5\~cm indragning samt \[:a]r 28.5\~cm h\[:o]g.
+Det finns st\[:o]d f\[:o]r brevuppst\[:a]llning enligt svensk standard
+f\[:o]r v\[:a]nster och h\[:o]gerjusterad text.
 .
 .LP
 .B COVER
-kan använda
+kan anv\[:a]nda
 .I se_ms
 som argument.
-Detta ger ett svenskt försättsblad.
+Detta ger ett svenskt f\[:o]rs\[:a]ttsblad.
 Se
 .BR groff_mm (@MAN7EXT@)
-för övriga detaljer.
+f\[:o]r \[:o]vriga detaljer.
 .
 .
 .SH BREV
 .
-Tillgängliga brevtyper:
+Tillg\[:a]ngliga brevtyper:
 .
 .TP
 .B ".LT SVV"
-Vänsterställd löptext med adressat i position T0 (vänsterställt).
+V\[:a]nsterst\[:a]lld l\[:o]ptext med adressat i position T0 (v\[:a]nsterst\[:a]llt).
 .
 .TP
 .B ".LT SVH"
-Högerställd löptext med adressat i position T4 (passar
-fönsterkuvert).
+H\[:o]gerst\[:a]lld l\[:o]ptext med adressat i position T4 (passar
+f\[:o]nsterkuvert).
 .
 .LP
-Följande extra LO-variabler används.
+F\[:o]ljande extra LO-variabler anv\[:a]nds.
 .
 .TP
 .BI ".LO DNAMN\ " namn
@@ -93,8 +93,8 @@ Mottagarens datum, anges under
 .RB ( LetMDAT ).
 .
 .TP
-.BI ".LO BIL\ " sträng
-Anger bilaga, nummer eller sträng med
+.BI ".LO BIL\ " str\[:a]ng
+Anger bilaga, nummer eller str\[:a]ng med
 .B Bilaga
 .RB ( LetBIL )
 som prefix.
@@ -109,7 +109,7 @@ Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.
 .
 .TP
 .BI ".LO BET\ " beteckning
-Anger beteckning (ärendebeteckning i form av diarienummer eller liknande).
+Anger beteckning (\[:a]rendebeteckning i form av diarienummer eller liknande).
 .
 .TP
 .BI ".LO SIDOR\ " antal
@@ -119,13 +119,13 @@ parenteser.
 .LP
 Om makrot
 .B .TP
-är definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.
-Där lägger man lämpligen in postadress och annat som brevfot.
+\[:a]r definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.
+D\[:a]r l\[:a]gger man l\[:a]mpligen in postadress och annat som brevfot.
 .
 .
 .SH "SKRIVET AV"
 .
-Jörgen Hägg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>
+J\[:o]rgen H\[:a]gg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>
 .
 .
 .SH FILER
@@ -136,7 +136,7 @@ J
 .B @TMAC_MDIR@/se_*.cov
 .
 .
-.SH "SE OCKSÅ"
+.SH "SE OCKS\[oA]"
 .
 .BR groff (@MAN1EXT@),
 .BR @g@troff (@MAN1EXT@),
index e9af110..b37d38a 100644 (file)
@@ -42,7 +42,7 @@ references and by using this option \fBgroff\fP will only
 be run once.
 .\".SH BUGS
 .SH AUTHOR
-Jörgen Hägg, Lund, Sweden <jh@axis.se>.
+J\[:o]rgen H\[:a]gg, Lund, Sweden <jh@axis.se>.
 .SH FILES
 .TP
 .B @MACRODIR@/@TMAC_M_PREFIX@m.tmac
index 898e2e4..ba66247 100644 (file)
 .\" .Dt localization
 .nr doc-volume-operating-system-ateol 1
 .ds doc-volume-ds-1 Manuel des commandes utilisateur
-.ds doc-volume-ds-2 Manuel des appels systèmes
+.ds doc-volume-ds-2 Manuel des appels syst\[`e]mes
 .ds doc-volume-ds-3 Manuel des fonctions de la librairie
 .ds doc-volume-ds-4 Manuel des interfaces du noyau
 .ds doc-volume-ds-5 Manuel des formats de fichier
 .ds doc-volume-ds-6 Manuel des jeux
 .ds doc-volume-ds-7 Manuel d'informations diverses
 .ds doc-volume-ds-8 Manuel de l'administrateur
-.ds doc-volume-ds-9 Manuel du développeur du noyau
+.ds doc-volume-ds-9 Manuel du d\['e]veloppeur du noyau
 .
-.ds doc-volume-ds-USD   Documentation supplémentaire utilisateur
-.ds doc-volume-ds-PS1   Documentation supplémentaire du programmeur
+.ds doc-volume-ds-USD   Documentation suppl\['e]mentaire utilisateur
+.ds doc-volume-ds-PS1   Documentation suppl\['e]mentaire du programmeur
 .ds doc-volume-ds-AMD   Documentation ancestrale
 .ds doc-volume-ds-SMM   Manuel de l'administrateur
-.ds doc-volume-ds-URM   Manuel de référence utilisateur
+.ds doc-volume-ds-URM   Manuel de r\['e]f\['e]rence utilisateur
 .ds doc-volume-ds-PRM   Manuel du programmeur
 .ds doc-volume-ds-KM    Manuel du noyau
 .ds doc-volume-ds-IND   Index principal des manuels
 .ds doc-volume-ds-LOCAL Manuel local
-.ds doc-volume-ds-CON   Manuel des logiciels contribués
+.ds doc-volume-ds-CON   Manuel des logiciels contribu\['e]s
 .
 .\" .Os localization
 .ds doc-operating-system-ATT-7    7th\~Edition
 .\" .Sh localization
 .ds doc-section-name        NOM
 .ds doc-section-synopsis    SYNOPSIS
-.ds doc-section-library     BIBLIOTHÈQUE
+.ds doc-section-library     BIBLIOTH\[`E]QUE
 .ds doc-section-description DESCRIPTION
 .ds doc-section-see-also    VOIR
 .ds doc-section-files       FICHIERS
 .ds doc-section-authors     AUTEURS
 .
 .\" .Lb localization
-.ds doc-str-Lb-libarm32    Bibliothèque de l'architecture ARM32 (libarm32, \-larm32)
-.ds doc-str-Lb-libc        Bibliothèque\~C Standard (libc, \-lc)
-.ds doc-str-Lb-libc_r      Bibliothèque\~C réentrante (libc_r, \-lc_r)
+.ds doc-str-Lb-libarm32    Biblioth\[`e]que de l'architecture ARM32 (libarm32, \-larm32)
+.ds doc-str-Lb-libc        Biblioth\[`e]que\~C Standard (libc, \-lc)
+.ds doc-str-Lb-libc_r      Biblioth\[`e]que\~C r\['e]entrante (libc_r, \-lc_r)
 .\" XXX ds doc-str-Lb-libcalendar Calendar Arithmetic Library (libcalendar, \-lcalendar)
 .\" XXX ds doc-str-Lb-libcam      Common Access Method User Library (libcam, \-lcam)
-.ds doc-str-Lb-libcipher   Bibliothèque de cryptage FreeSec (libcipher, \-lcipher)
-.ds doc-str-Lb-libcompat   Bibliothèque de compatibilité (libcompat, \-lcompat)
-.ds doc-str-Lb-libcrypt    Bibliothèque de cryptage (libcrypt, \-lcrypt)
-.ds doc-str-Lb-libcurses   Bibliothèque de Curses (libcurses, \-lcurses)
+.ds doc-str-Lb-libcipher   Biblioth\[`e]que de cryptage FreeSec (libcipher, \-lcipher)
+.ds doc-str-Lb-libcompat   Biblioth\[`e]que de compatibilit\['e] (libcompat, \-lcompat)
+.ds doc-str-Lb-libcrypt    Biblioth\[`e]que de cryptage (libcrypt, \-lcrypt)
+.ds doc-str-Lb-libcurses   Biblioth\[`e]que de Curses (libcurses, \-lcurses)
 .\" XXX ds doc-str-Lb-libdevinfo  Device and Resource Information Utility Library (libdevinfo, \-devinfo)
-.ds doc-str-Lb-libdevstat  Bibliothèque de statistiques des périphériques (libdevstat, \-ldevstat)
-.ds doc-str-Lb-libdisk     Bibliothèque d'accès à l'interface des labels de partitions (libdisk, \-ldisk)
-.ds doc-str-Lb-libedit     Bibliothèque de l'éditeur de ligne de commande (libedit, \-ledit)
-.ds doc-str-Lb-libfetch    Bibliothèque de transfert de fichier (libfetch, \-lfetch)
+.ds doc-str-Lb-libdevstat  Biblioth\[`e]que de statistiques des p\['e]riph\['e]riques (libdevstat, \-ldevstat)
+.ds doc-str-Lb-libdisk     Biblioth\[`e]que d'acc\[`e]s \[`a] l'interface des labels de partitions (libdisk, \-ldisk)
+.ds doc-str-Lb-libedit     Biblioth\[`e]que de l'\['e]diteur de ligne de commande (libedit, \-ledit)
+.ds doc-str-Lb-libfetch    Biblioth\[`e]que de transfert de fichier (libfetch, \-lfetch)
 .\" XXX ds doc-str-Lb-libgeom     Userland API Library for kernel GEOM subsystem (libgeom, \-lgeom)
-.ds doc-str-Lb-libi386     Bibliothèque de l'architecture i386 (libi386, \-li386)
-.ds doc-str-Lb-libipsec    Bibliothèque de contrôle de politique IPsec (libipsec, \-lipsec)
-.ds doc-str-Lb-libkvm      Bibliothèque d'accès aux données du noyau (libkvm, \-lkvm)
-.ds doc-str-Lb-libm        Bibliothèque mathématique (libm, \-lm)
-.ds doc-str-Lb-libmd       Bibliothèque de support des signatures (MD4, MD5, etc.) (libmd, \-lmd)
-.ds doc-str-Lb-libmenu     Bibliothèque Curses des Menus (libmenu, \-lmenu)
-.ds doc-str-Lb-libnetgraph Bibliothèque utilisateur Netgraph (libnetgraph, \-lnetgraph)
-.ds doc-str-Lb-libossaudio Bibliothèque d'émulation audio OSS (libossaudio, \-lossaudio)
-.ds doc-str-Lb-libpam      Bibliothèque PAM (libpam, \-lpam)
-.ds doc-str-Lb-libposix    Bibliothèque de compatibilité \*[Px] (libposix, \-lposix)
-.ds doc-str-Lb-libresolv   Bibliothèque du résolveur DNS (libresolv, \-lresolv)
-.ds doc-str-Lb-librpcsvc   Bibliothèque des services RPC (librpcsvc, \-lrpcsvc)
-.ds doc-str-Lb-libtermcap  Bibliothèque d'accès aux terminaux (libtermcap, \-ltermcap)
+.ds doc-str-Lb-libi386     Biblioth\[`e]que de l'architecture i386 (libi386, \-li386)
+.ds doc-str-Lb-libipsec    Biblioth\[`e]que de contr\[^o]le de politique IPsec (libipsec, \-lipsec)
+.ds doc-str-Lb-libkvm      Biblioth\[`e]que d'acc\[`e]s aux donn\['e]es du noyau (libkvm, \-lkvm)
+.ds doc-str-Lb-libm        Biblioth\[`e]que math\['e]matique (libm, \-lm)
+.ds doc-str-Lb-libmd       Biblioth\[`e]que de support des signatures (MD4, MD5, etc.) (libmd, \-lmd)
+.ds doc-str-Lb-libmenu     Biblioth\[`e]que Curses des Menus (libmenu, \-lmenu)
+.ds doc-str-Lb-libnetgraph Biblioth\[`e]que utilisateur Netgraph (libnetgraph, \-lnetgraph)
+.ds doc-str-Lb-libossaudio Biblioth\[`e]que d'\['e]mulation audio OSS (libossaudio, \-lossaudio)
+.ds doc-str-Lb-libpam      Biblioth\[`e]que PAM (libpam, \-lpam)
+.ds doc-str-Lb-libposix    Biblioth\[`e]que de compatibilit\['e] \*[Px] (libposix, \-lposix)
+.ds doc-str-Lb-libresolv   Biblioth\[`e]que du r\['e]solveur DNS (libresolv, \-lresolv)
+.ds doc-str-Lb-librpcsvc   Biblioth\[`e]que des services RPC (librpcsvc, \-lrpcsvc)
+.ds doc-str-Lb-libtermcap  Biblioth\[`e]que d'acc\[`e]s aux terminaux (libtermcap, \-ltermcap)
 .\" XXX ds doc-str-Lb-libufs      UFS File System Access Library (libufs, \-lufs)
 .\" XXX ds doc-str-Lb-libugidfw   File System Firewall Interface Library (libugidfw, \-lugidfw)
-.ds doc-str-Lb-libusbhid   Bibliothèque d'accès aux routines USB HID (libusbhid, \-lusbhid)
-.ds doc-str-Lb-libutil     Bibliothèque des utilitaires système (libutil, \-lutil)
-.ds doc-str-Lb-libvgl      Bibliothèque graphique vidéo (libvgl, \-lvgl)
-.ds doc-str-Lb-libz        Bibliothèque de compression (libz, \-lz)
+.ds doc-str-Lb-libusbhid   Biblioth\[`e]que d'acc\[`e]s aux routines USB HID (libusbhid, \-lusbhid)
+.ds doc-str-Lb-libutil     Biblioth\[`e]que des utilitaires syst\[`e]me (libutil, \-lutil)
+.ds doc-str-Lb-libvgl      Biblioth\[`e]que graphique vid\['e]o (libvgl, \-lvgl)
+.ds doc-str-Lb-libz        Biblioth\[`e]que de compression (libz, \-lz)
 .
 .\" .Rv localization
 .ds doc-str-Rv-std-prefix "La
-.ds doc-str-Rv-std-suffix "fonction retourne la valeur\~0 si tout c'est bien passé;
-.as doc-str-Rv-std-suffix " sinon la valeur \~-1 est retournée et
+.ds doc-str-Rv-std-suffix "fonction retourne la valeur\~0 si tout c'est bien pass\['e];
+.as doc-str-Rv-std-suffix " sinon la valeur \~-1 est retourn\['e]e et
 .as doc-str-Rv-std-suffix " la variable globale \*[doc-Va-font]errno\f[P]
-.as doc-str-Rv-std-suffix " est positionnée pour indiquer l'erreur.
+.as doc-str-Rv-std-suffix " est positionn\['e]e pour indiquer l'erreur.
 .
 .ds doc-str-Rv-stds-prefix "Les
 .ds doc-str-Rv-stds-and    "et
-.ds doc-str-Rv-stds-suffix "fonctions retournent la valeur\~0 si tout c'est bien passé;
-.as doc-str-Rv-stds-suffix " sinon la valeur \~-1 est retournée et
+.ds doc-str-Rv-stds-suffix "fonctions retournent la valeur\~0 si tout c'est bien pass\['e];
+.as doc-str-Rv-stds-suffix " sinon la valeur \~-1 est retourn\['e]e et
 .as doc-str-Rv-stds-suffix " la variable globale \*[doc-Va-font]errno\f[P]
-.as doc-str-Rv-stds-suffix " est positionnée pour indiquer l'erreur.
+.as doc-str-Rv-stds-suffix " est positionn\['e]e pour indiquer l'erreur.
 .
-.ds doc-str-Rv-std0 "Si tout c'est bien passé, la valeur\~0 est retournée;
-.as doc-str-Rv-std0 " sinon la valeur \~-1 est retournée et
+.ds doc-str-Rv-std0 "Si tout c'est bien pass\['e], la valeur\~0 est retourn\['e]e;
+.as doc-str-Rv-std0 " sinon la valeur \~-1 est retourn\['e]e et
 .as doc-str-Rv-std0 " la variable globale \*[doc-Va-font]errno\f[P]
-.as doc-str-Rv-std0 " est positionnée pour indiquer l'erreur.
+.as doc-str-Rv-std0 " est positionn\['e]e pour indiquer l'erreur.
 .
 .\" .Ex localization
 .ds doc-str-Ex-std-prefix "La commande
-.ds doc-str-Ex-std-suffix " retourne\~0 si tout c'est bien passé,
+.ds doc-str-Ex-std-suffix " retourne\~0 si tout c'est bien pass\['e],
 .as doc-str-Ex-std-suffix " et\~>0 si une erreur survient.
 .
 .ds doc-str-Ex-stds-prefix "Les commandes
-.ds doc-str-Ex-stds-suffix "retournent\~0 si tout c'est bien passé,
+.ds doc-str-Ex-stds-suffix "retournent\~0 si tout c'est bien pass\['e],
 .as doc-str-Ex-stds-suffix " et\~>0 si une erreur survient.
 .
 .\" .Ar localization