mount_nfs.8: Add 'cache' option & add no. for RFC
authorThomas Nikolajsen <thomas@dragonflybsd.org>
Mon, 29 Mar 2010 22:45:38 +0000 (00:45 +0200)
committerThomas Nikolajsen <thomas@dragonflybsd.org>
Mon, 29 Mar 2010 22:45:38 +0000 (00:45 +0200)
commit3ba4a13e6ac0c15d00814d9a917a34c69ce73f19
tree44e91073049e39e3a7d3e940ef9b08bd78804685
parent6baa0c76b10354de5b6a0a873b50aad493e88bc5
mount_nfs.8: Add 'cache' option & add no. for RFC
sbin/mount_nfs/mount_nfs.8