keyserv(8): Fix size argument on debugging output
authorJohn Marino <draco@marino.st>
Tue, 10 Feb 2015 22:01:25 +0000 (23:01 +0100)
committerJohn Marino <draco@marino.st>
Tue, 10 Feb 2015 22:01:25 +0000 (23:01 +0100)
commit748a243b13dd295c04c9e06923a801157f6943e5
tree3323b8ad3d41f53e4370eedfa4f818a38ddc0b69
parentbb9b47f2411aa6821c0974d5f2603ba0bb23a403
keyserv(8): Fix size argument on debugging output

This was another size of pointer problem.
usr.sbin/keyserv/keyserv.c