dhclient - Fix typo.
authorAntonio Huete Jimenez <tuxillo@quantumachine.net>
Tue, 31 Jul 2012 19:53:54 +0000 (21:53 +0200)
committerAntonio Huete Jimenez <tuxillo@quantumachine.net>
Wed, 15 Aug 2012 01:22:11 +0000 (03:22 +0200)
Taken-from: OpenBSD


No differences found