Merge branch 'vendor/BZIP'
[games.git] / games / hack / hack.mkobj.c
1 /* Copyright (c) Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam, 1985. */
2 /* hack.mkobj.c - version 1.0.3 */
3 /* $FreeBSD: src/games/hack/hack.mkobj.c,v 1.5 1999/11/16 10:26:37 marcel Exp $ */
4 /* $DragonFly: src/games/hack/hack.mkobj.c,v 1.4 2006/08/21 19:45:32 pavalos Exp $ */
5
6 #include "hack.h"
7
8 char mkobjstr[] = "))[[!!!!????%%%%/=**))[[!!!!????%%%%/=**(%";
9
10 struct obj *
11 mkobj_at(int let, int x, int y)
12 {
13         struct obj *otmp = mkobj(let);
14
15         otmp->ox = x;
16         otmp->oy = y;
17         otmp->nobj = fobj;
18         fobj = otmp;
19         return (otmp);
20 }
21
22 void
23 mksobj_at(int otyp, int x, int y)
24 {
25         struct obj *otmp = mksobj(otyp);
26
27         otmp->ox = x;
28         otmp->oy = y;
29         otmp->nobj = fobj;
30         fobj = otmp;
31 }
32
33 struct obj *
34 mkobj(int let)
35 {
36         if (!let)
37                 let = mkobjstr[rn2(sizeof(mkobjstr) - 1)];
38         return (
39                 mksobj(
40                        letter(let) ?
41                        CORPSE +
42                        ((let > 'Z') ? (let - 'a' + 'Z' - '@' +
43                                        1) : (let - '@'))
44                        :   probtype(let)
45                        )
46                 );
47 }
48
49 struct obj zeroobj;
50
51 struct obj *
52 mksobj(int otyp)
53 {
54         struct obj *otmp;
55         char let = objects[otyp].oc_olet;
56
57         otmp = newobj(0);
58         *otmp = zeroobj;
59         otmp->age = moves;
60         otmp->o_id = flags.ident++;
61         otmp->quan = 1;
62         otmp->olet = let;
63         otmp->otyp = otyp;
64         otmp->dknown = strchr("/=!?*", let) ? 0 : 1;
65         switch (let) {
66         case WEAPON_SYM:
67                 otmp->quan = (otmp->otyp <= ROCK) ? rn1(6, 6) : 1;
68                 if (!rn2(11))
69                         otmp->spe = rnd(3);
70                 else if (!rn2(10)) {
71                         otmp->cursed = 1;
72                         otmp->spe = -rnd(3);
73                 }
74                 break;
75         case FOOD_SYM:
76                 if (otmp->otyp >= CORPSE)
77                         break;
78 #ifdef NOT_YET_IMPLEMENTED
79                 /* if tins are to be identified, need to adapt doname() etc */
80                 if (otmp->otyp == TIN)
81                         otmp->spe = rnd(...);
82 #endif /* NOT_YET_IMPLEMENTED */
83         /* fall into next case */
84         case GEM_SYM:
85                 otmp->quan = rn2(6) ? 1 : 2;
86         case TOOL_SYM:
87         case CHAIN_SYM:
88         case BALL_SYM:
89         case ROCK_SYM:
90         case POTION_SYM:
91         case SCROLL_SYM:
92         case AMULET_SYM:
93                 break;
94         case ARMOR_SYM:
95                 if (!rn2(8))
96                         otmp->cursed = 1;
97                 if (!rn2(10))
98                         otmp->spe = rnd(3);
99                 else if (!rn2(9)) {
100                         otmp->spe = -rnd(3);
101                         otmp->cursed = 1;
102                 }
103                 break;
104         case WAND_SYM:
105                 if (otmp->otyp == WAN_WISHING)
106                         otmp->spe = 3;
107                 else
108                         otmp->spe = rn1(5,
109                             (objects[otmp->otyp].bits & NODIR) ? 11 : 4);
110                 break;
111         case RING_SYM:
112                 if (objects[otmp->otyp].bits & SPEC) {
113                         if (!rn2(3)) {
114                                 otmp->cursed = 1;
115                                 otmp->spe = -rnd(2);
116                         } else
117                                 otmp->spe = rnd(2);
118                 } else if (otmp->otyp == RIN_TELEPORTATION ||
119                            otmp->otyp == RIN_AGGRAVATE_MONSTER ||
120                            otmp->otyp == RIN_HUNGER || !rn2(9))
121                         otmp->cursed = 1;
122                 break;
123         default:
124                 panic("impossible mkobj");
125         }
126         otmp->owt = weight(otmp);
127         return (otmp);
128 }
129
130 bool
131 letter(char c)
132 {
133         return (('@' <= c && c <= 'Z') || ('a' <= c && c <= 'z'));
134 }
135
136 int
137 weight(struct obj *obj)
138 {
139         int wt = objects[obj->otyp].oc_weight;
140         return (wt ? wt * obj->quan : (obj->quan + 1) / 2);
141 }
142
143 void
144 mkgold(long num, int x, int y)
145 {
146         struct gold *gold;
147         long amount = (num ? num : 1 + (rnd(dlevel + 2) * rnd(30)));
148
149         if ((gold = g_at(x, y)) != NULL)
150                 gold->amount += amount;
151         else {
152                 gold = newgold();
153                 gold->ngold = fgold;
154                 gold->gx = x;
155                 gold->gy = y;
156                 gold->amount = amount;
157                 fgold = gold;
158                 /* do sth with display? */
159         }
160 }