dragonfly-tips: Add to varsym tip & add some HAMMER tips
authorThomas Nikolajsen <thomas@dragonflybsd.org>
Mon, 28 Sep 2009 20:20:18 +0000 (22:20 +0200)
committerThomas Nikolajsen <thomas@dragonflybsd.org>
Mon, 28 Sep 2009 20:20:18 +0000 (22:20 +0200)
commit878f9070417d51468bbda87731c5affa11550a71
treee84683776b256ae941698414d52a01b4bc858903
parent069a084bd69c64cc535d5d7ef0d02ce2504c75f7
dragonfly-tips: Add to varsym tip & add some HAMMER tips
games/fortune/datfiles/dragonfly-tips