librt -- aio: lio_listio: Do not dereference NULL sigevp.
authorVenkatesh Srinivas <me@endeavour.zapto.org>
Wed, 26 Oct 2011 12:35:59 +0000 (05:35 -0700)
committerVenkatesh Srinivas <me@endeavour.zapto.org>
Wed, 26 Oct 2011 12:35:59 +0000 (05:35 -0700)
commit019e715ab728e03b4edccb4802f69740b1d37ffb
tree68a3070d9ad394d1ca7ff8e8ce189fc82e0c1a46
parentcb7575e6a89409a2041a37fcfc22ce9e41297ab8
librt -- aio: lio_listio: Do not dereference NULL sigevp.

Reported-by: Z`
lib/librt/aio.c