Fix Xrefs for ata[control](4): add / change to nata[control](4) as appropriate.
authorThomas Nikolajsen <thomas@dragonflybsd.org>
Sat, 6 Sep 2008 10:36:27 +0000 (10:36 +0000)
committerThomas Nikolajsen <thomas@dragonflybsd.org>
Sat, 6 Sep 2008 10:36:27 +0000 (10:36 +0000)
commit5fe143430b0e77a7e86dfa31d2df78270da41e66
tree21e7182803b28c2f5cd69898168425faa064f24f
parent33fa2848632e918350a730ff6326634c06ba73e6
Fix Xrefs for ata[control](4): add / change to nata[control](4) as appropriate.
share/man/man4/atapicam.4
share/man/man7/tuning.7
share/man/man8/man8.i386/MAKEDEV.8