Update fmemopen from NetBSD.
[dragonfly.git] / lib / libc / stdio / fmemopen.c
2011-09-12 Venkatesh SrinivasUpdate fmemopen from NetBSD.
2011-09-01 John MarinoMerge branch 'vendor/GDB'
2011-08-12 Sascha WildnerMerge branch 'vendor/AWK'
2011-07-16 John MarinoMerge branch 'vendor/BINUTILS221'
2011-07-02 Peter AvalosMerge branch 'vendor/LESS'
2011-06-18 Peter AvalosMerge branch 'vendor/AWK'
2011-06-17 Peter AvalosMerge branch 'vendor/AWK'
2011-06-02 Sascha WildnerMerge branch 'vendor/MDOCML'
2011-05-21 John MarinoMerge branch 'vendor/BINUTILS220'
2011-05-20 Jan LentferMerge branch 'vendor/LDNS'
2011-05-19 Peter AvalosMerge branch 'vendor/OPENSSH'
2011-05-16 Peter AvalosMerge branch 'vendor/FILE'
2011-05-13 Sascha Wildnerfmemopen(): Some more cleanup.
2011-05-13 Sascha Wildnerfmemopen(): Style & whitespace fixes.
2011-05-11 Venkatesh Srinivaslibc -- Initial fmemopen support.