Merge branch 'master' of git://git.theshell.com/dragonfly
authorJoe Talbott <josepht@zinc.oss.ntelos.net>
Thu, 27 Jan 2011 17:52:02 +0000 (12:52 -0500)
committerJoe Talbott <josepht@zinc.oss.ntelos.net>
Thu, 27 Jan 2011 17:52:02 +0000 (12:52 -0500)
commit1c1822af7fa1a442bc552d83a6710f025fd99331
tree286b8f4543096af643db98caa09f403634d94a69
parent21d2699b7b9761340739f904bdeea9198acff6be
parent6b4665091b25da4a2467e3f050a09e109fadcff3
Merge branch 'master' of git://git.theshell.com/dragonfly
sys/dev/usbmisc/ukbd/ukbd.c